Felhasználási feltételek

GARDA FIGHT ZONE Sp. z o.o.
ul.Krotka 53
60-185 Skórzewo, Lengyelország
Adószám: PL7773414782
Cégjegyzékszám: PL526833974
Országos Bírósági Nyilvántartás: 0001067212
áruk értékesítése a www.tatamipuzzle.hu webáruházon keresztül

§1
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Szabályzat (a továbbiakban: “Szabályzat”) GARDA FIGHT ZONE Sp. z o.o., székhelye: Krotka 53, Skorzewo, Adószám: PL7773414782 (a továbbiakban: Eladó). Az online áruházat az Eladó üzemelteti a www.tatamipuzzle.hu címen található weboldalon (a továbbiakban: “weboldal”), a weboldal felületén (a továbbiakban: “áruház webes felülete”) keresztül. A szabályzat nem alkalmazandó, ha az árut az eladótól vásárolni szándékozó jogi személy vagy olyan személy, aki üzleti vagy szabadúszó szakmája keretében megrendeli az árut. Az adásvételi szerződésben megállapodhatnak a kereskedelmi feltételektől eltérő rendelkezésekben. Az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó rendelkezések elsőbbséget élveznek az előírásokkal szemben. A kereskedelmi feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az üzleti feltételek magyar nyelvűek. Az adásvételi szerződés magyar nyelven köthető.

§2
FELHASZNÁLÓI FIÓK


A vevő weboldalon történő regisztrációja alapján a vevő hozzáférhet felhasználói felületéhez. A vevő a felhasználói felületen (a továbbiakban: felhasználói fiók) keresztül rendelhet árut. Ha az áruház webes felülete ezt lehetővé teszi, a vevő regisztráció nélkül rendelhet árut közvetlenül az áruház webes felületéről. Amikor regisztrál az oldalon és megrendeli az árut, a vevő köteles minden adatot helyesen és hitelesen megadni. A vevő köteles bármilyen változás esetén frissíteni a felhasználói fiókban
megadott adatokat. Az eladó a vevő által a felhasználói fiókban és az áru megrendelésekor megadott adatokat helyesnek tekinti. A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A vevő köteles megőrizni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információk titkosságát. A vevő nem jogosult arra, hogy harmadik fél használja a felhasználói fiókot. Az eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen akkor, ha a vevő több mint 1 éve nem használta felhasználói fiókját, vagy ha a vevő megszegi az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeit (beleértve az üzleti feltételeket is). A vevő tudomásul veszi, hogy előfordulhat, hogy a felhasználói fiók nem elérhető a nap 24 órájában, különösen az eladó ardverének és szoftverének szükséges karbantartása esetén.

§3
A RENDELÉSI SZERZŐDÉS


Az áruház webes felületén elhelyezett valamennyi termékbemutató tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezekről az árukról. Rendelkezéseit. 1732 bekezdés. 2. § -a nem alkalmazandó. Az áruház webes kezelőfelülete információkat tartalmaz az árukról, beleértve az egyes áruk árait és az áru visszaküldésének költségeit, ha az áru jellegénél fogva nem küldhető vissza postai úton. A nyersanyagárak szerepelnek, beleértve az ÁFA-t és az összes kapcsolódó adót.
Az áruk mindaddig érvényesek, amíg megjelennek az üzlet webes felületén. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó képességét arra, hogy egyedi megállapodások alapján adásvételi szerződést kössön. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről is. Az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk az áruház webes felületén csak akkor érvényesek, ha az árut a Cseh
Köztársaság területén belül szállítják. Az áru megrendeléséhez a vevő kitölti a megrendelőlapot az áruház webes felületén. A
megrendelőlap a következőket tartalmazza: megrendelt árukat (a megrendelt árukat a vevő “behelyezi” az áruház webes felületén található elektronikus kosárba), a vételár megfizetésének módját, a megrendelt áruk szükséges szállítási módjára vonatkozó információkat és a szállítással kapcsolatos költségekre vonatkozó információkat “megrendelés”). Mielőtt elküldené a megrendelést az eladónak, a vevőnek lehetősége van ellenőrizni és módosítan a megrendelésben megadott adatokat, abban a tekintetben is, ha a vevő észleli és kijavítjai a rendelésben történő adatbevitel során elkövetett hibákat. A vevő a “Megrendelés” gombra kattintva elküldi a megrendelést az eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az eladó helyesnek tartja.
Az Eladó a megrendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a kézhezvételét e-mailben a Vevő felhasználói fiókjában vagy megrendelésében megadott e-mail címére (a továbbiakban: “Vevő e-mail címe”). Az eladónak mindig joga van a megrendelés jellegétől (áruk mennyisége, vételár, becsült szállítási költségek) függően további megrendelés visszaigazolást kérni a vevőtől (pl. Írásban vagy telefonon). Az eladó és a vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának kézbesítésétől adódik, amelyet az eladó e-mailben küld a vevőnek a vevő e-mail címére. A vevő vállalja, hogy az adásvételi szerződés megkötésekor távközlési eszközöket használ. Azokat a költségeket, amelyek a vevőnél merülnek fel, amikor az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban távközlési eszközöket használnak (internetkapcsolati költségek, telefon csatlakozási költségek), a vevő maga viseli. Ezek a költségek a mindenkori alapdíjnak felelnek meg.

§4
ÁRAK és Fizetési feltételek


Az áruk árát és az adásvételi szerződés szerinti áruk szállításával kapcsolatos minden költséget a vevő az alábbiak szerint fizetheti az eladónak:
☒utánvéttel a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre;
☒készpénzmentes banki átutalás az eladó számlájára. X, az X vállalatnál (a továbbiakban: “eladói
számla”);
☒ fizetési rendszeren keresztül;

A vételár mellett a vevő köteles az eladónak a megállapodás szerinti összegben megfizetni az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket. Eltérő rendelkezés hiányában a vételár tartalmazza az áru szállításával kapcsolatos költségeket is. Az eladó nem kér előleget vagy más hasonló fizetést a vevőtől. Készpénzes fizetés vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Készpénzes fizetés esetén a vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül fizetik ki. Nem készpénzes fizetés esetén a vevő a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor
teljesül, amikor a vonatkozó összeget jóváírják az eladó számláján. Az eladónak joga van – különösen akkor, ha a vevő elmulasztja a megrendelés további megerősítését (3. cikk (6) bekezdés) – a teljes vételár megfizetését követelni, mielőtt az árut elküldi a vevőnek. Az eladó által a vevőnek felajánlott akciók, kedvezmények nem kombinálhatók. Ha ezt az általánosan alkalmazandó jogszabályok előírják, az eladó adásvételi bizonylatot – számlát – állít ki a vevőnek az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről. Az eladó adót fizet az árukért és szolgáltatásokért. Költségvetési dokumentum – az eladó számlát állít ki a vevőnek az áru megfizetése után, és elektronikus formában elküldi a vevő e -mail címére. Az értékesítés nyilvántartásba vételéről szóló törvény értelmében az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles a megszerzett övedelmet nyilvántartani az adóhivatalok rendszereiben; műszaki hiba esetén 48 órán belül.

§5
ELÁLLÁS A RENDELÉSI SZERZŐDÉSTŐL

A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. cikke értelmében nem lehet elállni a vevő vagy az ő akarata alapján megváltoztatott áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, az áruk, romlandó áruk és egyéb áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől. amelyeket a szállítás után visszafordíthatatlanul összekevertek más árukkal, lezárt csomagolású áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződésből, amelyet a fogyasztó eltávolított a csomagolásból, és nem lehet visszaküldeni higiéniai és audio- vagy videofelvételek szállításával kapcsolatos okokból, és azeredeti csomagolás sérült.
Ellenkező esetekben a vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől az áru kézhezvételétől számított tizennégy (14) napon belül, és ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több alkatrész szállítása, ez az időszak az utolsó szállítás kézhezvételének napjától kezdődik. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül meg kell küldeni az eladónak. A vásárló az adásvételi szerződéstől való elálláshoz használhatja az eladó által biztosított, a szabályzathoz csatolt nyomtatványt. A vevő elállhat az adásvételi szerződéstől az eladó irodájába vagy az eladó e-mail címére küldött levélben: info@tatamipuzzle.hu. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az üzleti feltételek 5.2. Pontja szerint az adásvételi szerződést a kezdetektől fogva felmondják. Az árut a vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállástól számított
tizennégy (14) napon belül vissza kell juttatnia az eladónak. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, akkor a vevőt terhelik az áru visszaküldésének költségei az eladó felé, még akkor is, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza rendes postai úton. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén a 5.2. pontja szerint az eladó a vásárlótól kapott pénzeszközöket az adásvételi szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül visszaküldi, ugyanúgy, ahogy azt az eladó a vevőtől kapta. Az eladónak továbbá joga van visszaküldeni a vevő által biztosított árut, amikor az árut visszaküldi a vevőnek, vagy más módon, ha a vevő beleegyezik, és a vevőt semmilyen további költség nem terheli.

Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott összeget visszaadni a vevőnek, mielőtt visszaküldi az árut, vagy nem igazolja, hogy az árut az eladónak küldte. Az eladó jogosult egyoldalúan kártérítést követelni az árukért a vevő vételár -visszatérítési igényével kapcsolatban. Azokban az esetekben, amikor a vevőnek joga van elállni az adásvételi szerződéstől az 1829. §. Polgári Törvénykönyv 1. § -a szerint az eladónak is joga van bármikor elállni az adásvételi szerződéstől, amíg a vevő át nem veszi az árut. Ebben az esetben az eladó indokolatlan késedelem nélkül, készpénz nélkül visszatéríti a vételárat a vevőnek a vevő által megadott számlára.
Ha a vevőnek ajándékot kínálnak az áruval együtt, az eladó és a vevő közötti ajándékozási szerződés azzal a feltétellel jön létre, hogy abban az esetben, ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékra vonatkozó szerződés is megszűnik és a vevő köteles az ajándékot visszajuttatni az eladóhoz.

§6
ÁRUK SZÁLLÍTÁSA

Ha a szállítóeszközt a vevő külön kérésére szerződik, a vevő viseli az adott szállító eszközhöz kapcsolódó kockázatot és minden további költséget. Ha az adásvételi szerződés szerint az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben megjelölt helyre szállítani, akkor a vevő köteles az árut átvételkor átvenni. Ha a vevőnek felróható okokból szükséges az áru ismételt vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon történő leszállítása, a vevő köteles megfelelően fedezni az áru többszörös szállításával kapcsolatos költségeket. A vevő, miután megkapta az árut a fuvarozótól, köteles ellenőrizni az áru csomagolásának épségét, és hibák esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. Ha a csomagolás megsérült a szállítás során, a vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól. A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az áruszállításban az eladó különleges szállítási feltételei
szabhatják meg, ha arról rendelkezik az eladó.

§7
HIBÁS TELJESÍTÉSA szerződő felek jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítésből eredő jogok körében az általánosan alkalmazandó jogszabályok szabályozzák (Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174. ). Az eladó felelős a vevő felé, hogy az áru a szállításkor nem hibás. Az eladó különösen felelős a vevő felé, hogy az áru vevő általi átvételekor: – az áruk rendelkeznek a felek által megállapított jellemzőkkel, és szerződés hiányában az eladó vagy a gyártó által leírt vagy a vevő által elvárt tulajdonságokkal rendelkeznek.
– az áruk alkalmasak az eladók által meghatározott célra, vagy amelyekre az árukat általában használják,
– a megállapodás szerinti minta vagy sablon minőségének vagy kivitelezésének megfelelő áruk, ha a minőséget vagy kivitelezést a megbeszélt minta vagy minta alapján határozzák meg,
– áru megfelelő mennyiségben, méretben és súlyban.
– az áru megfelel a törvény követelményeinek.

Ha a hiba a kézhezvételtől számított hat hónapon belül kiderül, akkor az áru átvételkor hibásnak minősül. A vevőnek joga van igénybe venni a fogyasztási cikkek hibáját annak kézhezvételétől számított huszonnégy hónapon belül. A hibás teljesítéshez való jogot a vevő gyakorolja az eladóval közösen, az egységének címén, ahol a panasz elfogadása lehetséges az eladott áruk körében vagy a központban vagy az üzleti helyen.

§8
SZEMÉLYES ADATVÉDELEM

A természetes személy (vásárló) személyes adatainak védelmét a hatályos rendeletek és törvények védik. A Vevő hozzájárul a következő személyes adatok kezeléséhez: név és vezetéknév, cím, azonosító szám, adóazonosító szám, e-mail cím és telefonszám (a továbbiakban együttesen: “személyes adatok”) A vevő beleegyezik abba, hogy az eladó feldolgozza a személyes adatokat az adásvételi szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesítése, valamint felhasználói fiók fenntartása érdekében. Hacsak a vevő másként nem dönt, hozzájárul ahhoz, hogy az eladó feldolgozza a személyes adatokat, és kereskedelmi információkat és üzeneteket küldjön a vevőnek. A személyes adatok e cikk szerinti teljes körű kezeléséhez való hozzájárulás nem feltétel, amely önmagában kizárja az adásvételi szerződés megkötését. A vevő tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait helyesen és hitelesen megadni (a regisztráció során, felhasználói fiókjában, az áruház webes felületén történő megrendeléskor), és köteles haladéktalanul tájékoztatni az eladót minden változásról. személyes adatait. Az eladó felhatalmazhat egy harmadik felet arra, hogy feldolgozza a vevő személyes adatait. Az árut szállító személyek kivételével az eladó a személyes adatokat a vevő előzetes hozzájárulása nélkül nem továbbítja harmadik félnek. A személyes adatokat határozatlan ideig kezeljük. A személyes adatokat elektronikus úton, automatizált módon vagy nyomtatott formában, nem automatizált módon dolgozzuk fel.
A vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok helyesek, és tájékoztatást kapott arról, hogy a személyes adatok önkéntes megadásáról van szó. Ha a vevő úgy ítéli meg, hogy az eladó vagy a feldolgozó (9.5. Cikk) személyes adatait
dolgozza fel, ami ellentétes a vevő magánéletének és személyes életének védelmével vagy a törvényekkel, különösen akkor, ha a személyes adatok céljuk szempontjából pontatlanok a feldolgozás során:
– kérjen felvilágosítást a kereskedőtől
– kérje meg az eladót vagy az adatfeldolgozót, hogy szüntesse meg az így kialakult helyzetet.

Ha a vevő információt kér személyes adatainak kezeléséről, az eladó köteles ezeket az információkat megadni. Az eladónak joga van díjat követelni az előző mondat szerinti tájékoztatásért, amely nem haladja meg az információszolgáltatáshoz
szükséges költségeket.

§9
KERESKEDELMI ÜZENETEK KÜLDÉSE ÉS SÜTIK (cookies) TÁROLÁSA


A vevő hozzájárul ahhoz, hogy az eladó áruival, szolgáltatásaival vagy tevékenységeivel kapcsolatos információkat a vevő e-mail címére küldje, és hozzájárul ahhoz, hogy az eladó kereskedelmi információkat küldjön a vevő e-mail címére. A vevő vállalja, hogy tárolja az ún cookie -kat. Ha lehetőség van a weboldalon történő vásárlásra és az eladó adásvételi szerződésből eredő
kötelezettségeinek teljesítésére az ún. cookie -kat a vevő számítógépén, a vevő bármikor visszavonhatja hozzájárulását.


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ha az adásvételi szerződéssel létesített kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek egyetértenek abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendelete (2008. június 17.) a
szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) alkalmazandó Ha a Szabályzat valamely rendelkezése érvénytelen, vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető
legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződést, beleértve a feltételeket, az eladó elektronikus formában archiválja, és nem érhető el. A kereskedelmi feltételek mellékletei között megtalálható egy minta az elállásról.
Az eladó elérhetőségei:
Paxy – tatamipuzzle.hu
Szállítási cím – Koronczói út 01628/9 hrsz. (DPD DEPO), 9012 Győr
tatamipuzzle.hu
email: info@tatamipuzzle.hu